V Svetem Juriju ob Ščavnici sta v sredo župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel in direktor podjetja Makro 5 gradnje Igor Hvastja podpisala pogodbo za gradnjo novega petoddelčnega  vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec.

V Svetem Juriju bodo končno gradili nov vrtec

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je konec marca tega leta objavila javno naročilo za gradnjo vrtca, do predpisanega roka pa so ponudbe oddali štirje ponudniki. Občina je izvedla še  postopek pogajanj, po v katerem je najugodnejšo ponudbo podal ponudnik MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o., Obrtniška ulica 005, Koper, 6000 Koper – Capodistria, v višini 2.551.547,04 EUR z vključenim DDV. Višina ponudbe je znotraj zagotovljenih sredstev v proračunu in NRP občine.

Andrej Vrzel: »Kjer je volja, tam je pot!«

Z izbranim ponudnikom je župan minulo sredo v prostorih Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici podpisal izvajalska pogodba. Rok izvedbe je pričel teči z dnem podpisa pogodbe. 115 dni je namenjenih za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo, 300 dni pa za gradnjo, kar pomeni, da bo gradnja predvidoma zaključena do 12.7.2024. Za strokovni nadzor nad gradnjo bo skrbelo podjetje UNIPROJEKT SVETOVANJE IN NALOŽBE D.O.O., z vodjo nadzora mag. Jožetom Grobelnikom, dipl. ekon., inž. gr..

Za izvedbo projekta je občina sklenila pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje v višini 1.172.667,07 EUR. “V kolikor bo ponovno odprt javni razpis EKO-SKLADA za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič energijskih stavb splošnega družbenega pomena, bomo projekt prijavili tudi za pridobitev teh sredstev,” je dejal župan Vrzel. Ali bo razpis objavljen, in ali bo projekt izpolnjeval razpisne pogoje zaenkrat še ni znano.

Odstop občinskih svetnikov

S podpisom pogodbe se tako zaključuje dolga zgodba o vrtcu v Svetem Juriju ob Ščavnici. Zaradi političnih nesoglasij je bila gradnja prestavljena, cena pa bo zaradi tega občutno višja.

M.Z.