Ključni deležniki in stroka so povsem izvzeti iz resnih razprav pri pripravi zakonodaje

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS z zaskrbljenostjo spremljajo trenutna dogajanja v kmetijstvu v Sloveniji in Evropi. Imenovanje ministrice, ki je oblikovala Zakon o kmetijski zbornici, je zaskrbljujoče. Številna ravnanja levih vlad z izrazito okoljsko agendo resno ogrožajo prehransko varnost državljanov Evrope. V Nemčiji želijo dodatno obdavčiti investicije na kmetijah, odpraviti trošarino za gorivo za kmetijsko mehanizacijo in še bistveno okrepiti vse naravovarstvene ukrepe, ki naj bi se financirali iz Skupne kmetijske politike, s čimer zažirajo sredstva, namenjena stabilizaciji pridelave varne in kakovostne hrane.

Bodo slovenski kmetje sledili nemškim in francoskim?

Zato so šli kmetje na ulice in opozarjajo na pomen obstoja kmetov in s tem prehranske varnosti države. Pri tem jih podpirajo tudi ostale panoge, kot so avtoprevozniki, obrtniki in drugi. Tudi javnost jim je zaenkrat še naklonjena, nenazadnje s podporo kmetom zagotavljajo lastno prehransko varnost.

V forumu obžalujejo, da želijo te demokratične in legitimne proteste nekatere ozke skupine izrabiti za svoje izrazite parcialne interese in z nedemokratičnimi metodami rušijo ugled protestnikov.

Tudi v Sloveniji trenutna vlada postavlja številne omejitve, dviguje davke in seje strah pred nezakonitimi ukrepi inšpektorjev. Kmetijska politika se bolj ali manj ukvarja sama s sabo in svojimi kadrovskimi potezami, medtem ko za resne razprave o prihodnosti kmetijstva ni ne volje ne energije.

Še več! Ključni deležniki in stroka so povsem izvzeti iz resnih razprav pri pripravi zakonodaje, pa čeprav odločujoče vpliva na njihovo delovanje.

Pustite kmetu kmetovati!

Ta vlada je do sedaj sprejemala bolj ali manj škodljive ukrepe za slovenskega kmeta. Eden prvih ukrepov te vlade je bila obdavčitev OMD plačil, s čimer so tem kmetijam, ki si zaslužijo priznanje in ne nove davke, pobrala okoli 5 mio EUR sredstev.

Ta vlada je s praznimi obljubami samega predsednika vlade dr. Roberta Goloba o odkupu vse slovenske pšenice in izplačil pomoči zaradi suše v letu 2022 vnesla nemir med slovenske kmete, saj na koncu odkupa pšenice ni izvedla, pomoč pa je bila izplačana v aprilu 2023.

Ta vlada je izrazito zamujala s subvencijsko kampanjo, zaradi česar ni izplačanih še nobenih sredstev iz naslova Skupne kmetijske politike za leto 2023.

Ta vlada je sprejela neustavna zakona, na kar je ob sprejemanju Zakona o KGZS in Zakona o zaščiti živali ugotovila in tudi jasno zapisala Zakonodajno pravna služba Državnega zbora RS.

Ta vlada je pričela in še vedno izvaja ukrep »spremljanja vrednosti košarice osnovnih živil«, ki izriva izdelke in pridelke slovenskega porekla iz trgovskih polic, saj je za trgovce pri izdelkih v košarici pomembna izključno najnižja cena, pri čemer pa slovenski dobavitelji varne in kakovostne hrane ne morejo konkurirati.

Ta vlada je podlegla nevladnim organizacijam s področja zaščite živali in v želji njim ugajati izvedla podlage za krajo živine iz slovenskih kmetij, s prodajo katerih bi financirala te iste nevladne organizacije.

Ta vlada je uvedla »kvalificirane prijavitelje«, ki predstavljajo resno biovarnostno grožnjo slovenskim kmetijam, saj so le-ti idealni prenašalci različnih kužnih bolezni od kmetije do kmetije.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je osebno nasprotoval odvzemu medvedov iz naravnega okolja v Sloveniji, s čimer bi še nadalje ogrožal obstoj kmetij na območju življenja rjavega medveda.

Ta vlada ne izvaja vsaj nujnega zmanjševanja staleža volkov v Sloveniji, zaradi česar kmetje, ki so doživeli ponavljajoče pokole svojih domačih živali, obupujejo in opuščajo kmetovanje, običajno na najbolj ranljivih območjih Slovenije, ki bo zaradi tega prepuščeno zaraščanja.

In nenazadnje, ta vlada resno ogroža obstoj zadnjega branika slovenskega kmetijstva, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Sprejeta sprememba zakona o KGZS je le začetek, pripravlja se sprememba iz obveznega v prostovoljno članstvo in nepodaljšanje koncesije Javni službi kmetijskega svetovanja. In to samo zaradi maščevanja zaradi spomladanskega kmečkega protesta in stavkovnih zahtev, ki so jih predstavile nevladne organizacije skupaj.

Slovensko kmetijstvo potrebuje predvidljivost, ki je v tem trenutku nima. Zato v Forumu za kmetijstvo in podeželje podpirajo zahteve nevladnih organizacij s področja kmetijstva in podpirajo prizadevanja za mirno uskladitev zahtev z vlado in pristojnim ministrstvom. V kolikor pa bo slovenska vlada še naprej bila nedemokratičen boj in ignorantski odnos s slovenskim kmetijstvom in predstavniki slovenskih kmetov, pa podpiramo tudi drugačne demokratične pristope za dosego svojih ciljev.

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS menijo, da bi morala ta vlada nemudoma:

1. odpraviti obdavčitev OMD plačil,

2. odpraviti neustavne člene Zakona o KGZS,

3. odpraviti neustavne člene Zakona o zaščiti živali in vse podlage za nezakonite odvzeme živine s slovenskih kmetij,

4. opustiti namero po spremembi članstva v KGZS in obnoviti koncesijo Javni službi kmetijskega svetovanja pri KGZS,

5. izplačati OMD plačila in neposredna plačila slovenskim kmetijam,

6. takoj sprejeti vse potrebne uredbe za pravočasno subvencijsko kampanjo v letu 2024,

7. pričeti z resno razpravo o prihodnosti slovenskega kmetijstva in pripravljati izhodišča novega strateškega načrta SKP po letu 2027,

8. pričeti z izvajanjem ukrepov za stabilizacijo dohodka družinskih kmetij (sprememba davčne in zdravstvene zakonodaje za odpravo prispevkov majhnih kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, odprava davčnih blagajn na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi, uvedba pavšalne obdavčitve idr.),

9. prekiniti s promocijo cenene hrane tujega porekla,

10. izrazito podpreti promocijo hrane slovenskega porekla, shem kakovosti in ekološke hrane,

11. izvajati ukrepe za pospeševanje prodaje hrane v javne prehranske obrate.

M.Z.

vir: sds.si