Včeraj, 26. januarja 2022, so župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko in direktorici Splošnega gradbenega podjetja TIVADAR d.o.o., Ida in Anica Tivadar,  podpisali Pismo o nameri za selitev betonarne iz mesta Gornja Radgona. Podpisniki pisma s tem udejanjajo resno željo po medsebojnem poslovnem sodelovanju v smeri iskanja rešitve za selitev betonarne iz širšega mestnega jedra.

 

foto: gor-radgona.si

Občina Gornja Radgona se zavezuje podjetju najti nadomestno lokacijo za preselitev dejavnosti na območje Industrijske cone Mele ali drugo primerno lokacijo. S tem se dejansko pristopa k uresničevanju spreminjanja dejanske rabe prostora na območju, ki ga opredeljuje veljavni Zazidalni načrt Gornja Radgona – Trate, ki med drugim predvideva selitev sedanjih poslovnih dejavnosti (komunalne deponije in betonarne) iz navedenega območja.

Prav tako tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat in TŠC Trate predvideva ureditev nekaterih delov zemljišč, na katerih podjetje Tivadar trenutno še izvaja dejavnost betonarne. Navedeni prostorski akti uporabnikom zemljišč oz. podjetjem, ki trenutno še izvajajo poslovno dejavnost na tem območju, le-tega ne prepovedujejo. To pomeni, da bo po selitvi teh dejavnosti, na območju Trat mogoča zgolj takšna raba prostora, ki je predvidena v prostorskih aktih – in ta ne predvideva takšnih dejavnosti kot je sedaj delujoča betonarna.

Selitev betonarne iz mesta Gornja Radgona so v lanskem letu s peticijo podprli tudi številni občani iz območja Trat. Vodstvo občine je želji občanov prisluhnilo in k rešitvi problema pristopilo celovito. O aktivnostih v zvezi s preselitvijo betonarne iz mesta bodo sproti obveščali javnost.

M. Z.