Bo Kadunc, direktor RTV, spet predlagal povišanje RTV naročnine za 1 EUR zaradi poslovanja v rdečih številkah?

Foto: .rtvslo.si

Igor Kadunc, sedanji direktor RTV, čaka in je brez idej. Nadzorni svet RTV namreč že nekaj časa ne podpira njegovih predlogov sanacijskih načrtov, s katerimi bi se RTV izmazala iz vedno večje finančne stiske.

RTV se je znašla v vedno večji finančni stiski, tone v rdečih številkah in znanje stabilizacije financ in optimizacija stroškov sta več kot dobrodošla. Toda, s Kaduncem?

In odgovor Igorja Kadunca. Dvig RTV prispevka!

Pozor, Kadunc predlaga še, da je potreben dvig prispevka tudi za izgradnjo novega novičarskega centra.

Spomnimo, da se že nekaj časa poroča o nesoglasjih med direktorjem RTV in nadzornim svetom. Ta še ni potrdil predloga finančnega načrta za leto 2020 in Kaduncu naložil, da pripravi nov finančni načrt in ob tem priložit tudi program sanacije javnega zavoda. V njem pa naj se že zazna postopno zmanjševanje števila zaposlenih, predvsem t.i. mehko odpuščanje – vsem zaposlenim, ki jim do upokojitve manjkata manj kot dve leti bi prenehalo delovno razmerje.

RTV ima trenutno 2.254 zaposlenih sodelavcev, Kadunc pa še vedno ni pripravil analize delovnih mest, ki bi pokazala, koliko delovnih mest bi bilo v resnici potrebnih za izvedbo programov.

In še izjava Kadunca na seji programskega sveta leta 2018 – “predlagam da se naročnina zviša za 1 evro.” V kolikor se to ne zgodi bom odstopil v tistem trenutku, ko ne bom videl dolgoročne finančne stabilnosti RTV Slovenija. Če vlada letos ali naslednje leto ne bo uskladila RTV prispevka s plačami ali z inflacijo, me ne bo treba razreševati.”

Ima Kadunc tudi drug predlog, kot povišanje RTV prispevka?

Uredništvo