“Drugi tir” kliče na pomoč!

Jure Leben, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturu, poziva državljane Republike Slovenije k podpori za izgradnjo drugega tira. Tokrat je njegov poziv državljanom RS usmerjen k nepodpori podpisa k vložitvi pobude za razpis referenduma. Kdo od državljanov RS pa ni za “drugi tir”? Morda pa državljani niso za način, ki ga je ubralo ministrstvo!

Strah, da bo država RS izgubila Evropska sredstva za drugi tir so vsekakor na mestu. Toda, do Evropskih sredstvev je upravičen le projekt, ki je skrbno pripravljen, je v skladu z razpisnimi pogoji in ima zaprto ter jasno finančno konstrukcijo (pa če je še tako pisan na kožo projektu RS za drugi tir). Šele takrat se projektu odprejo možnosti, da lahko konkurira med ostalimi dobro oz. odlično pripravljenimi projekti iz ostalih držav EU. Je projekt infrastrukturnega ministrstva drugega tira eden izmed njih? Poglejmo nekaj virov!

RS čaka na 35 do 40 MIO EUR sredstev iz razpisa CEF iz leta 2016, nadalje iz podobnega razpisa v mesecu juliju 80 MIO EUR iz t.i. kohezijksih sredstev pa še 80 MIO EUR. Na vsa ta sredstva računa ministrstvo in “prvi mož na novo ustanovljenega podjetja” 2TDK. Ta pa so še kako potrebna, da prepričajo druge potencialne partnerje, komisijo za dodeljevanje nepovratnih sredstev in EIB (Evropsko investicijsko banko).

Je to res dovolj odgovorno zastavljen projekt, ki od 250 MIO EUR potrebnih “vstopnih” sredstev ČAKA NA (MOREBITNA) kar 200 MIO EUR, ki jih bo MORDA počrpala RS!

Spomnimo, da je Civilna iniciativa skupaj z zbranimi strokovnjaki dokazovala, da se da projekt drugega tira “peljati” bistveno ceneje, transparentnejše in brez partnerjev “čez lužo”.

Uredništvo