Društvo upokojencev Občine Moravske Toplice je izvedlo redni letni občni zbor

Društvo upokojencev, ki šteje 550 članov, je izvedlo redni letni občni zbor. Podana so bila poročila o delu društva v letu 2021 in vsebinski ter finančni načrt za leto 2022, kar so prisotni člani tudi soglasno potrdili.

Izvedli so tudi nadomestne volitve, daj je dosedanji predsednik Ludvik Sočič zaradi zdravstvenih težav odstopil. Za novo predsednico društva je bila izvoljena dosedanja tajnica Irena Ferencek, nova tajnica pa je postala Darinka Tratnjek. Za podpredsednika je bil izvoljeni Emil Vučkič, zamenjalo se je še nekaj poverjenikov.

“Vse prisotne veže skupna želja po zdravju, da bo klima ugodna in da se večkrat srečamo, podružimo, izvedemo načrtovane izlete in da bomo lahko športno in glasbeno aktivni”, je zapisal član Ignac Gabor.

Zbrane je nagovorili tudi župan Alojz Glavač, ki je izrazil veselje, da so v mandatu aktualne vlade bili opaženi tudi upokojenci, za katere je vlada poskrbela v okviru ukrepov za blažitev posledic epidemije, še posebej pa je potrebno omeniti sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo upokojencem omogočil dostojno življenje.

Zbrane sta nagovorila tudi predstavnica Pomurske zveze upokojencev Angela Novak in predstavnik Madžarske narodnostne skupnosti.

Sledila je pogostitev ob glasbi člana Antona Horvata, ki je vodja “društvenega ansambla Zvonček”.

 

M. Z.