Ministrstvo bo danes izplačalo solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine, včeraj pa je bil izplačan dodatek za veliko družino

Solidarnostni dodatek bo vsem upravičencem izplačan po uradni dolžnosti in jim zato vlog ni potrebno oddajati. Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150€, so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

Upravičenci do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Včeraj je bil upravičencem izplačan tudi dodatek za veliko družino. ki za družino s tremi otroki znaša 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki 515,60 evra. Izplača se v enkratnem znesku. Ker je bil znesek dodatka za veliko družino v letu 2022 usklajen z rastjo cen življenjskih potrebščin, je v letošnjem letu znesek dodatka nekoliko višji v primerjavi z zneskom leta 2021.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

Dodatek za veliko družino bo prejelo 29.877 družin, izplačan znesek pa bo 13,1 milijona evrov.

M.Z.