Jevškov stroj ruši naprej, tokrat edinega kandidata z vsemi pogoji za urednika Soboških novin, Mitja Perša!

Vir: www.murska-sobota.si

Na četrtkovi seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (MS MOMS) ni prišlo do večjih presenečenj. Razprava proračuna v drugem branju je potekala brez “nastopov” koalicije, ki si v zadnjem letu izteka mandata niti slučajno ne misli iskati sovražnika pri županu Jevšku. Všečno pa je morala glasovati tudi na vložen amandma s strani svetnika SDS Andreja Mešiča in sopodpisnikov, pa čeprav bi nekateri raje videli, da v predlaganem amandmaju izostane beseda škofija. Tudi edinega kandidata, ki je izpolnjeval vse razpisne pogoje za urednika Soboških novin Mitja Perša, ki ga je KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) ocenil kot primernega ter ga poslal v postopek imanovanja MS MOMS, je koalicija pričakovano “odžagali”.

Vložen amandma svetnika Andreja Mešića in sopodpisnikov zagotovil potrebna sredstva glede pobude, ki jo je v imenu škofije vložil že na prejšnji seji!

V obrazložitvi vloženega amandmaja so predlagatelji (vsi opozicijski svetniki, svetnica DESUS ter dva svetnika iz vrst SMC) zapisali:

Na predhodni seji mestnega sveta MO MS je bila podana pobuda škofije za postavitev sedmih kulturno-zgodovinskih obeležij v višini 120.000 EUR. Iz obrazložitve proračunske postavke 18035012 Kipi in spominske plošče ni razvidno, da so predlagana sredstva namenjena realizaciji prej navedene pobude, saj je v proračunu predvidenih le 50.000 EUR (konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav).

S tem se bo povečala kulturna identiteta in prepoznavnost mesta, občina pa bo pomembno prispevala k ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke izpred 100 in več leti. S temi obeležji bomo tudi na ustrezen način zaznamovali 100-letnico priključitve prekmurcev matičnemu narodu.

Pod amandma so se poleg opozicijskih svetnikov SDS, Modre liste Antona Štihca, SLS in NSi podpisala še svetnika iz vrst SMC (Marjan Gujt in Staša Horvat). Ob glasovanju je vseh 24 svetnikov vložen amandma podprlo.

Uredništvo