Svet zavoda Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (PiŠK) bo na jutrišnji seji izbiral novo direktorico zavoda.

Spomnimo, Klaudiji Šek Škafar je v letu 2019, kot takrat novoimenovani direktorici brez izkušenj v knjižničarstvu in kulturi, skoraj takoj na začetku nastopa mandata “razpadel” strokovni svet, katerega obstoj in delovanje je obvezno po zakonu. Po zakonu je obvezna tudi večina nalog direktorice, med katerimi je tudi priprava programa dela PiŠK za leto 2019. Ne le, da slednjega Šekova ni pripravila v zakonskem roku, ker ga vse do junija 2019 še vedno ni bilo, pa takratnemu članu in predsedniku strokovnega sveta Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota Francu Justu ni ostalo drugega, kot da poda svoj odstop. O odstopu in razlogih zanj je obvestil tako predsednika Sveta zavoda PiŠK kot tudi občini ustanoviteljici Mursko Soboto in Beltince ter deset občin pogodbenic.

Ko je Just takrat pojasnjeval razloge za svoj odstop, je med drugim navajal, da v nastalih razmerah svet zavoda ne more uresničevati svojih nalog.

Šekovi je takrat mandat omogočila ob podpori nekaterih “lokalnih veljakov”, med drugimi, tudi njena zaveznica in (pre)dolgoletna članica v svetu zavoda ter večletna mandatna direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Brigita Perhavec. Ta v svojem duhu “prijateljskega kadrovanja na pomembna delovna mesta”, kot članica sveta zavoda in mestna svetnica SD, pomaga z nekritično presojo kadrovanja po lastni meri, it o kljub jasnim opozorilom stroke, da ni v skladu z razpisi in pogoji.

Perhavčeva ima tudi sicer precejšnje težave z razumevanjem pravic delavcev, vloge strokovnih svetov in zakonodaje. Tako je pred kratkim, zaradi samovoljne interpretacije delavske zakonodaje, občinski proračun utrpel škodo v višini nekaj deset tisoč evrov. Sodišče je namreč v tožbi ugodilo delavki, ki jo je Brigita Perhavec nezakonito odpustila.

Prav tako, kot članica sveta zavoda knjižnice, ni sprožila nobenega postopka proti sedanji direktorici zaradi več kot očitnega mačehovskega odnosa Šekove do delovanja strokovnega sveta.

Onemogočanje delovanja strokovnega sveta s strani Šekove se je, ob aktivni podori Perhavčeve, nadaljevalo tudi po Justovem odstopu skozi cel mandat sveta. Izrazito nezadovoljni zaposleni so na to opozarjali ustanovitelje, sami so pridobili tudi strokovno mnenje. Po odpovedi delovnega razmerja s strani dr. Sedarjeve je Šekovi, z netočnimi in zavajajočimi informacijami, zopet stopila v pomoč Perhavčeva. Objektivne krivde, po njenem, seveda ni bilo pri prijateljici Šekovi, ampak kar pri sedaj bivši zaposleni dr. Sedarjevi, ki je zaradi stiske dala odpoved. To, da Šekova zaradi milo rečenega mačehovskega odnosa do stroke ne zagotavlja zakonitega delovanja knjižnice, za Perhavčevo, kot kaže, ni izrazito pomembno.

Še to. Ob nastajanju tega članka smo opazili, da je spletna predstavitev (verjetno je tako že nekaj časa) v stanju, kot je knjižnica in njeno delovanje ves čas, torej v razsulu. Ob tem ni nepomembno, da je pogoj za zasedbo delovnega mesta tudi obvladovanje osnov računalništva. Ta kompetenca je pri Šekovi vsekakor zelo vprašljiva, sicer spletne strani ne bi bile v stanju, kot so.

Programu dela Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za naslednje mandatno obdobje 2018-2023, datiranim z 18. 9. 2017, ki ga je mag. Klaudija Šek Škafar priložila h kandidaturi za mesto direktorice PIŠK, je na 6. str. med dejavnostmi za dosego ciljev navedena tudi digitalizacija zapisov in kot primer takšnih zapisov »domobransko gradivo«.

Franci Just, predsednik Strokovnega sveta PIŠK

Članica sveta knjižnice in mestna svetnica Brigita Perhavec je Kosu neposredno na seji odgovorila, da je zaradi predsednice sveta Klaudije Sedar, ki je odpovedala delovno razmerje v PiŠK, novi strokovni svet v nastajanju.

Viri;

https://sobotainfo.com/novica/lokalno/mesanje-pojmov-domobranstvo-domoznanstvo-v-soboski-knjiznici-razburkalo-javnost

https://vestnik.si/clanek/aktualno/pisk-pred-izborom-novega-vodstva-pozivajo-k-razresitvi-direktorice-964620

C.U.