Zaradi vladne ignorance kmetje aktivnosti stopnjujejo 

Danes ob 12:05 bodo kmetje v središču Ljubljane ponovno opozorili na nevzdržne razmere v slovenskem kmetijstvu. S strani aktualne vlade so deležni le obljub, ki niso izpolnjene. Kmetje so zelo razočarani, ker so z veliko angažiranostjo sodelovali pri oblikovanju nove kmetijske politike, toda zelo malo upoštevani.

“Kljub zagotovilom vlade o pomembnosti kmetijskega sektorja za stabilnost države smo bili žrtvovani za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov, so zapisali v Zvezi slovenske podeželske mladine, ki se se je v zahtevah za izboljšanje kmetijstva pridružila Sindikatu kmetov.

(foto: M.Z.)

V nadaljevanju navajamo zahteve kmetov:
Kmet je skozi stoletja in generacije skrbel za naravo, okolje in obdelano krajino. Rezultat kmetovega dela je sedanje zeleno slovensko podeželje in blaginja slovenskih državljanov. NE dovolimo, da se to uniči, saj poti nazaj ni. Zaradi nestrinjanja v imenu slovenskih kmetov zahtevamo:

1. Da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Omejitve, ki izhajajo iz pogojenosti, Uredbe za območja Natura 2000, habitatne direktive, povečanje območij občutljivega trajnega travinja in ostala območja, ki nastajajo na kmetijskih zemljiščih, definirana iz strani neresornih ministrstev in institucij. Okoljske omejitve onemogočajo kmetovanje.
2. Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000, ekološko
pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja, in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, (da bo Slovenija primerljiva ostalim državam).
3. Zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisanih v strateškem načrtu Skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetu, uporabni, izvedljivi ter trajnostni.
4. Zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, ki so kmetu dosegljivi in izvedljivi. Ne pristajamo več samo na sodelovanje in seznanitev, temveč zahtevamo, da se naše predloge in stališča upošteva.
5. Zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta – ne sme biti podrejena
okoljevarstvenim avanturam.
6. Stop novim davkom! Saj dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij (preteči nepremičninski davek in obdavčitve neposrednih plačil – OMD, socialnih transferjev, povečanje bonitetnih točk kmetijskih zemljišč, katastrski dohodek…).
7. Zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo.
8. Zahtevamo, da se kmetijstvu namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.

(foto: M.Z.)

Izražamo torej močno nestrinjanje z okoljskimi zahtevami, ki kmetu odvzemajo pravico do kmetovanja. V Sloveniji lahko pijemo vodo iz pipe. Tudi za to smo zaslužni kmetje. Kmetje, ki ne le da skrbimo za okolje in obdelano krajino, ampak pridelujemo zdravo, lokalno, kakovostno hrano za slovenskega potrošnika, skrbimo za prehransko varnost Slovenije. Ne le v izrednih časih, ampak vsak dan.

1. Zahtevamo odločen NE Republike Slovenije trgovinskemu sporazumu Mercusor in ostalim sporazumom, ki omogočajo uvoz hrane iz držav, kjer so standardi proizvodnje drugačni. NE dopustimo dvojnih standardov hrane za slovenskega potrošnika.
2. Izvajanje masnih bilanc V CELOTI z začetkom izvajanja oktobra 2023.
3. Zahtevamo ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete.
4. Zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljnje učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo – s takojšnjim pričetkom.
5. Zahtevamo ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter ureditev zakonodaje kmetijskih zemljišč, ki so temelj za kmetovanje, na način, da bodo kmetijska zemljišča lažje dostopna slovenskemu kmetu.
6. Zahtevamo obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja.
7. Zahtevamo popolno zavrnitev Uredbe o trajnostni rabi FFS na ravni celotne države.

Kmetijsko politiko mora voditi Ministrstvo za kmetijstvo, ki pa se mora zavedati, koga zastopa – kdo dejansko kmetuje. Trenutna kmetijska politika ni oblikovana s kmeti in za kmete, ogroža pa tudi okoljske cilje, vodi v zaraščanje, opuščanje kmetovanja in širjenje zveri ter tujerodnih vrst.

Še je čas, da nam prisluhnete in da skupaj poiščemo prihodnost slovenskega kmetijstva. Kmetijstva, ki ga bomo kmetovali slovenski kmetje in od njega vsi skupaj dostojno živeli. Mi, slovenski kmetje, slovenski potrošnik ter narava. To ni samo naša pravica, to je naša in vaša skupna odgovornost. Danes opozarjamo in bomo opozarjali – kmetje po vsej Sloveniji. V kolikor ne bomo upoštevani, bomo kmetje zaostrovali protestne aktivnosti.

(foto:M.Z.)

Na zahteve kmetov so se odzvali tudi v opozicijski SDS, ki na težave v kmetijstvu opozarja v parlamentu. V izjavi za javnost Foruma za kmetijstvo in podeželje so zapisali:

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri Slovenski demokratski stranki podpiramo slovenskega kmeta pri vseh zahtevah, ki jih ta vodi do Vlade RS. Ministrstvo za kmetijstvo se mora zavedati, koga zastopa. Zastopa slovensko kmetijstvo in slovenskega kmeta.

V Forumu za kmetijstvo in podeželje se v celoti strinjamo, da trenutna kmetijska politika ni oblikovana v dogovoru s kmeti niti ni oblikovana za kmete. Poleg tega ogroža okoljske cilje, vodi v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja in širjenje zveri ter tujerodnih vrst.

V Slovenski demokratski stranki smo vedno spoštovali slovensko hrano in slovenskega kmeta in se zavzemali za to, da bi v Sloveniji zaužili čim več hrane, pridelane v Sloveniji. Vendar je treba kmetom za pridelavo in predelavo zdrave ter varne hrane zagotoviti ugodne ekonomske in zakonodajne pogoje. Pridelki in izdelki morajo dosegati pravične ter višje odkupne cene. Ravno tako je treba zagotoviti tudi podporo kmetijam, ki ne morejo samostojno delovati na trgu. 

V dveh letih (2020 – 2022), ko je vlado vodil Janez Janša, smo na področju kmetijstva naredili ogromno premikov naprej in izboljšali pogoje za delovanje slovenskega kmetijstva ter pomagali slovenskemu kmetu v času krize. Popravili smo nekatere krivice, ki so se jim dogajale v preteklosti. Tako je vlada pod vodstvom Janeza Janše prisluhnila težavam kmetov in je kmetijstvu zagotovila dodatnih 310 milijonov evrov, ki bodo vložena v nujno potrebno prestrukturiranje slovenskega kmetijstva, povečanje njegove konkurenčnosti in v investicije v živilsko-predelovalnem sektorju. Tako se je prvič po vstopu v Evropsko unijo s strani vlade dodatno zagotovilo več denarja za kmetijstvo, kot to zahtevajo evropski predpisi. 

Aktualna vlada pa s svojim ravnanjem, ustanavljanjem strateških svetov, uredbami in zakoni močno omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine.

Ogroža slovensko samooskrbo, nenazadnje, podporo so odrekli tudi mladim čebelarjem. Ravno včeraj je bilo slovensko čebelarstvo vpisano v Unescov seznam varovanja snovne dediščine, ministrica Vrečko se je tam fotografirala, finančnih sredstev svetovnemu prvenstvu mladih čebelarjev pa ni zagotovila. To je sicer malenkost proti vsemu, je pa pokazatelj odnosa te vlade do kmetijstva, kar je, milo rečeno, čisto norčevanje. 

Slovenski kmetje želijo biti enakopraven sogovornik pri oblikovanju skupne kmetijske politike. Ne želijo se spraševati o smiselnosti kmetovanja, o golem preživetju. Hkrati pa se še kako zavedajo pomena okoljskih vidikov v kmetovanju.

Prav tako aktualna vlada nad kmete pošilja tečajnike, ki bodo ugotavljali njihovo skrb za živali, urejenost kmetij, da ne omenjamo preprečevanja zbiranja kmetov na protestih, kjer bi dostojno izrazili svoje nestrinjanje s kmetijsko politiko aktualne vlade. Šli so celo, kot v nekih drugih časih, tako daleč, da po vaseh pošiljajo policiste in ugotavljajo, kdo se bo protesta udeležil, in jih s tem ustrahujejo. 

V Slovenski demokratski stranki smo že dokazali in še bomo, da smo vedno na strani slovenskega kmeta. Še naprej bomo s svojimi aktivnostmi in pobudami tako v Državnem svetu kot v Državnem zboru spodbujali zavedanje in pomen domače samooskrbe. Slovenskim pridelovalcem bomo nudili ustrezno podporo, ohranjali bomo slovensko podeželje in seznanjali mlade s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujali zanimanje za dejavnosti na kmetijskem področju. 

RAZUMEMO, DA SO SLOVENSKI KMETJE IZGUBILI POTRPLJENJE.

Prav tako dajemo vso podporo PROTESTU SLOVENSKEGA KMETA. Člani Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS smo tudi sami kmetje ali pa smo aktivni na tem področju. 

DOVOLJ JE BILO ZANIČEVANJA, PONIŽANJA IN RAZVREDNOTENJA. SLOVENSKI KMET JE SKOZI STOLETJA SKRBEL ZA NARAVO, OKOLJE IN OBDELANO KRAJINO. Z REZULTATI KMETOVANJA SE MIMOGREDE HVALIMO TUDI PRI TRŽENJU TURISTIČNE PONUDBE NAŠE DRŽAVE, LEPE ZELENE KRAJINE, KI PA JE NE BI BILO BREZ SLOVENSKEGA KMETA.

Zaradi vsega navedenega se v Forumu za kmetijstvo in podeželje pridružujemo vzkliku:

BREZ KMETA NI HRANE!

Na povezavi https://we.tl/t-1uOExIjRwH se nahaja še video izjava Miloša Poholeta, državnega svetnika in člana Foruma za Kmetijstvo in podeželje pri SDS

 M.Z.