Mladinsko društvo Černelavci uspešno “prehodilo” drugo leto uspešnega delovanja!

Vir:FB MDČ

Mladinsko društvo Černelavci, ustanovljeno v oktobru leta 2015, je v Občini Murska Sobota dokaz, da se tudi mladi lahko aktivirajo na različnih področjih delovanja in si pridobivajo potreben ugled v okolju, v katerem ustvarjajo. Potrebujejo le vodjo, ki ima vizijo, ter potrebno energijo, da poveže mlade in preseže vse ovire, ki so mu postavljene na pot delovanja ter doseganja potrebnih rezultatov. Žal je to društvo tudi edino, ki aktivno deluje v Občini Murska Sobota!

Luka Perš, predsednik in gonilna sila društva do “danes” predal vodenje društva Nejcu Džafiću, podpredsednik postal Mitja Grah!

Luka Perš, zdaj že bivši predsednik Mladinskega društva Černelavci, je svoje rezultate strnil na rednem občnem zboru društva, ki ga je to izvedlo v petek 12.1.2017 v dvorani vaškega doma Černelavci. Zboru društva so se poleg članov društva (teh je že cca. 80) pridružili tudi povabljeni gostje Mladinskega društva iz Filovec in Tešanovec, predstavnik KPŠ (Klub prekmurskih študentov), Gasileskega društva Černelavci ter Krajevne skupnosti Černelavci. Izpostavil je uspešno izvedeni večji prireditvi ŠKAF in predpremierno predsavo – komedijo Dramske skupine Močivnikovi ter druge manjše projekte. Leto je društvo zaključilo z 1700 EUR sredstev na računu.

Luka Perš se je od vodenja društva poslovil, člani pa so za obdobje dveh let imenovali Nejca Džafića, podpredsednik pa je postal Mitja Grah. Ta sta članom društva že predstavila letni program za leto 2018, kjer kot ključen za izvedbo ostaja ravno prireditev ŠKAF, ki je glavni vir sredstev za uresničevanje dela društva. Brez množične pomoči članov seveda tako veliko prireditev ni možno kvalitetno izvesti, menita, zato bo celoletna motivacija mladih skozi različne dejavnosti ključen izziv novega vodstva.

Društvo je med drugim popolnoma “prevetrilo” še članstvo UO, nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo.

Uredništvo