Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je na današnji seji imenoval mestno svetnico Bernardko Ružič za podžupanjo Mestne občine Murska Sobota

“Podžupanja Bernardka Ružič bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana iz področja vzgoje in izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture in umetnosti, zdravstva in socialnega varstva, delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti, protokolarnih prireditev ter druge naloge, za katere jo bo župan pooblastil. Funkcijo bo opravljala nepoklicno,” so zapisali na spletni strani Mestne Občine Murska Sobota.

Podžupanja Bernardka Ružič je sicer upokojena učiteljica in dolgoletna vodja Podružnične Osnovne šole v Krogu in mestna svetnica Socialnih demokratov.

Ružičeva je poleg Zorana Hoblaja (SD) druga podžupanja.

Vir: www.murska-sobota.si

Po seji Mestnega sveta se je preko socialnega omrežja oglasil tudi Aleksander Jevšek in zapisal: “Ni več skrivnost, da sem kandidat za ministra za regionalni razvoj in kohezijo. V kolikor bom potrjen, bo to pomenilo spremembo tudi na Mestni občini Murska Sobota. Do volitev me bo nadomestil podžupan Zoran Hoblaj s polnimi pooblastili, tako, da bo delo nemoteno potekalo naprej. Hkrati sem danes imenoval mestno svetnico Bernardko Ružič za podžupanjo. Ob tem bi rad izpostavil odlično občinsko upravo, brez katere sam ne bi mogel nič in se jim pri tem zahvaljujem za odlično delo.”

Prav tako se zahvaljujem mestnim svetnicam in svetnikom za tvorno sodelovanje v mestnem svetu, sprejeli smo veliko dobrih odločitev v dobrobit naših občank in občanov in razvoj naše občine.
V kolikor bom potrjen, si bom prizadeval za uravnotežen regionalni razvoj in upam, da bom lahko koristen za vse občine in vse regije v Sloveniji.”

M. Z.