Podelili so dve občinski priznanji, občinsko nagrado, zahvalno listino in tri županova priznanja

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 8. redni seji dne 5. 9. 2023 sprejel sklep o podelitvi priznanj, zahvalne listine in nagrade Občine Moravske Toplice, ki so ji podelili na petkovi slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Moravske Toplice v Noršincih.

Priznanje Občine Moravske Toplice za dolgoletno uspešno opravljanje dela v prostovoljnih društvih, v Krajevni skupnosti Filovci in v občini je prejel JOŽEF KULČAR iz Filovec. Kular je kot dolgoletni predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Filovci, dolgoletni član Športnega društva Filovci, član sveta Krajevne skupnosti Filovci in občinski svetnik Občine Moravske Toplice spodbujal k izobraževanju, izpopolnjevanju opreme, ustvarjanju muzeja gasilstva, sodeloval pri prenovi objektov, izgradnji igrišča, slačilnic, hale za prireditve, asfaltiranju okolice in drugih aktivnostih društev in krajevne skupnosti.

Prav tako je priznanje za dolgoletno sodelovanje pri različnih projektih posodabljanja življenjskega okolja v Fokovcih prejel VILJEM KIANEC iz Fokovec. Kot član vaškega odbora Fokovci, svetnik občinskega sveta Občine Moravske Toplice, odbora za kmetijstvo in različnih organizacijskih odborov, ter kot član Kulturno turističnega društva Ceker Fokovci in
Prostovoljnega gasilskega društva Fokovci s svojim umirjenim in premišljenim načinom delovanja prispeval k uspešnemu reševanju izzivov in posodabljanju življenjskega okolja.

Nagrado Občine Moravske Toplice je ob 20. obletnici delovanja prejel ŽENSKI PEVSKI ZBOR »MARJETICE« Društva upokojencev Moravske Toplice, ki je v dosedanjih letih svojega delovanja skrbel za obogatitev pevske kulture v občini, pokrajini in širše. Z rednimi
nastopi na občinskih, društvenih in krajevnih prireditvah je popestril in bogatil kulturno dogajanje v občini in pokrajini.

Veliko zahvalno listino Občine Moravske Toplice za dolgoletno delo na področju športa, turizma, prostovoljstva in v lokalni skupnosti je prejel FRANC KODILA iz Martjanec, ki je kot predsednik krajevne mladinske organizacije Martjanci, predsednik KS Martjanci, član
občinskega sveta Občine Moravske Toplice, eden od ustanovnih članov turističnega društva Martin Martjanci ter član in predsednik NK Čarda Martjanci dolga leta aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delal na področju športa, turizma, lokalne skupnosti in prostovoljstva.

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač je v skladu z določili občinskega odloka po svoji presoji podelil še 3 priznanja župana za dosežke, razvoj, prispevek in uspeh posameznikov ali nevladnih organizacij. Priznanja v zahvalo za dobro sodelovanje s štabom Civilne zaščite Občine Moravske Toplice ob vajah in intervencijah ob naravnih nesrečah je tako prejelo PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA iz Murske sobote.

Za dolgoletno uspešno delovanje in vodenje Hokejskega kluba Moravske Toplice je priznanje prejel tudi JOŽE ČRNKO dr. vet. med.. Za nesebično pomoč ob elementarnih nesrečah v občini Moravske Toplice je priznanje prejelo podjetje VISKO D.O.O..

Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Jožef Horvat je priznanje za podporo pomembnim projektom v občini Moravske Toplice prejel že prejšnje leto, a se podelitve takrat ni mogel udeležiti. Priznanje so mu podelili na letošnji prireditvi.

M.Z.