Bo v drugo dovolj kandidatov?

20. novembra so potekale lokalne volitve. V Občini Beltinci je za funkcijo župana kandidiral le Marko Virag, zato je odločitev o županu bila jasna. Tudi volitve v občinski svet so potekale nemoteno. Za člane Svetov krajevnih skupnosti pa je v vaseh Lipovci in Melinci  kandidiralo premalo kandidatov, da bi krajani imeli možnost izbrati sedem kandidatov. V Lipovcih je na glasovnici bilo moč izbrati le enega kandidata, v Melincih pa štiri.

Občina Beltinci je 20. novembra 2022 razpisala naknadne volitve v sveta Krajevnih skupnosti Lipovci in Melinci. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 23. november 2022, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 8. januarja 2023.

Bo tokrat na izbiro dovolj kandidatov?

M.Z.