Novela kazenskega zakonika ostreje nad zlorabo položaja!

V veljavo je stopila novela kazenskega zakonika, ki je zaostrila opredelitev storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja. Na novo je opredelila tudi potovanje v tujino z namenom terorističnega dejanja in možnosti izgona tujcev v primeru storitve kaznivega dejanja. Novela je zaostrila še izigravanje delovno-pravne zakonodaje in objavljanje posnetkov s seksualnimi vsebinami brez privolitve!

Pregon storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja že, če je ugotovljena namera!

Do uveljavitve novele kazenskega zakonika je na področju opredelitve storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja štelo, da je pri gospodarski dejavnosti izkazan kazniv namen pridobitve protipravne premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode. Po novem bo dovolj ugotoviti, da je bil indic oz. namera storilca. Tu pa je potrebno izpostaviti predvsem to, da bo samo dokazovanje naklepa “trd oreh” v sodnem procesu!

Terorizmu odločno “na prste”

Resne teroristične grožnje in izvajanje le teh v svetu pa je zahtevalo nujne spremembe v kazenskem zakoniku. Tako se za kaznivo dejanje šteje že namera potovanja v tujino za namen terorizma in seveda tudi samo potovanje. Kot kaznivo dejanje se šteje tudi ščuvanje k terorizmu in javno poveličevanje terorizma, je zapisal vir 24ur.com.

Novela je zaostrila tudi izigravanje delovno-pravne zakonodaje na področju socialnega zavarovanja, ko gre za kršenje pravic več delavcem, je še zapisal vir 24ur.com.

Uredništvo