Splošno ambulanto bodo preuredili v zdravstveno postajo

V petek, 11. novembra 2022, je v sejni sobi Občine Moravske Toplice potekal slavnostni podpis Pogodbe za ustanovitev stavbne pravice za Rekonstrukcijo in dozidavo zdravstvene postaje Martjanci. Pogodbo so podpisali župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, , direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač in predsednica Krajevne skupnosti Martjanci Silva Nemeš.

Ob realizaciji projekta, katerega vrednost presega milijon evrov, bo vaški dom v Martjancih v celoti prenovljen. Obstoječa splošna ambulanta bo z razširitvijo dejavnosti, ki bo poleg družinske medicine zajemala tudi patronažo, laboratorij in center za krepitev zdravja, razširjena v zdravstveno postajo.

(foto: M.Z.)

Župan Alojz Glavač se je ob podpisu pogodbe zahvalil obema sopodpisnicama ter izrazil zadovoljstvo, da bodo zdravstvene storitve na ta način približali občanom.

“Nivo zdravstvenih storitev bomo dvignili za stopničko višje in hkrati prenovili vaški dom v Martjancih,” je dejal župan Občine Moravske Toplice.

Direktorica ZD Murska Sobota se je zahvalila županu in občini za odlično sodelovanje in zagotovila, da bodo v zdravstvenem domu pristopili k projektu, ki je nujno potreben. Predsednica KS Martjanci pa je povedala, da je bila za obnovo vaškega doma in širitev zdravstvene ambulante izražena velika podpora na zboru občanov, hkrati pa bo ogromna investicija pripomogla k preventivi in dvigu življenjskega sloga v lokalni skupnosti.

M.Z.