Občina Murska Sobota spet podražila NUSZ!

Vir: www.murska-sobota.si

V minulem tednu je na svoji zadnji letošnji seji Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na predlog župana spet podražil NUSZ (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Tokrat pa je proti dvigu nadomestila glasovalo kar devet svetnikov, pri tem pa je svoje stališče o glasovanju PROTI jasno obrazložila svetniška skupina SDS. Nova vrednost točke po novem znaša 0,00066482 EUR/m2, občani pa bodo podražitev že zaznali na položnicah za leto 2020.

Proti dvigu NUSZ glasovalo kar devet svetnikov, zagotovo pa svetniki stranke SDS, svetnik Liste za “2020”, svetnik stranke NSi in svetnika stranke DeSUS

Občinska uprava je predlog dviga točke, ki določa letno višino plačila NUSZ, oblikovala na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MOMS. Pri tem se je predvsem oprla na dejstvo, da bo po napovedih SURS (Statistični urad RS) indeks cen življenjskih potrebščin (inflacija) za leto 2020 predvidoma znašala 1,4 %. V razpravi je Svetniška skupina SDS obrazložila svoje stališče “glasu PROTI”, oprla pa se je predvsem na argumente, da:

  • bi bilo potrebno gradivo opremiti s prilogo, ki natanko določa stanje komunalne opreme po posameznih KS in MČ (naselja, ulice)
  • je vrednost točke v MOMS že visoka, celo višja kot recimo v Občini Maribor (0,00041 EUR/m2) Ljubljana (zazidano stavbno zemljišče 0,000503 EUR/m2 in nezazidano stavbno zemljišče 0,000754 eurov/m2)
  • je MOMS že v lanskem letu povišala vrednost točke (takrat za 2 %)

NUSZ je izvirni prihodek občin, plačuje pa se za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na osnovi površine, lege, namembnosti  ter komunalne opremljenosti. Občini bo na račun dviga točke v proračun “kapnilo” dodatnih 29.000 EUR.

Uredništvo