“Občina Murska Sobota spet proti” Ivanu Zajcu, tokrat celo z grožnjo o razpadu Pomurskih lekarn!

Foto:fokus

Ivan Zajc je spet direktor s polnimi pooblastili Javnega zavoda Pomurske lekarne. V četrtek so namreč vsi prisotni člani Sveta zavoda Pomurskih lekarn (17) razen enega (Srečka Ðurova kot predstavnika Mestne občine Murska Sobota) potrdili njegovo kandidaturo. Vse pa tudi tokrat ni šlo brez poskusov zaostrovanj, izjava predstavnika MOMS Srečka Ðurova pa je v “stilu”: “Boste že videli”!

»Vsi vemo, kakšen bo danes rezultat glasovanja in kakšen bo rezultat glasovanja v mestnem svetu, zato predlagam, da danes opravimo tudi imenovanje vršilca dolžnosti lekarn«, tako z manevrom Srečko Ðurov, direktor MOMS in član sveta Pomurskih lekarn!

Srečko Ðurov je postal član Sveta Pomurskih lekarn po tem, ko “zunanji” SD kadri niso bili dovolj zadovoljni z delom prejšnjega predstavnika MOMS, tudi člana SD, Dušana Bencika. Scenarij, ki je bil dogovorjen, je bil pobrati plen (beri dobiček), ki se je v Pomurskih lekarnah “nabral” v zadnjih nekaj letih in ga nameniti za “naj” murskosoboški projek EXPANO, končni pa zagotovo “odstreliti” Ivana Zajca iz direktorskega stolčka. Tisti, ki še bolje poznajo ozadja, pa bodo zagotovo znali povedali, zakaj obstaja še en veliki cilj, dokončno “odrezati” Ivana Zajca. Gre namreč za stare zamere, ko je Zajc nekoč pristal v prodajo Galexa. Slednji je namreč bil v večinski lasti Pomurskih lekarn in ker je Galex zaradi “usodne” napake investiranja v novo zdravilo komaj preživel, ga je iz krempljev stečaja z odkupom terjatev bank prevzelo ljubljansko podjetje CNMT (in postalo 51 % lastnik Galexa). Mali delničarji so tako od tega dne naprej ostali brez svojega naložbenega potenciala. To pa seveda boli in nekateri delničarji še danes niso pozdravili svojih ran. Med njimi so tudi nekateri vplivni kadri SD, ki bi zagotovo dobili svoje zadoščenje, če bi tudi Zajc “prišel na svoj račun” pa četudi na račun malega človeka. Kako? Potrebno bi bilo prekiniti poslovno povezavo dobave zdravil iz podjetja Vitafarm (Galex je namreč 49 % lastnik slednje) v Pomurske lekarne in Galex bi se zagotovo znašel v težavah. Vrednost prihodkov iz naslova poslovnega sodelovanja naj bi Vitafarmu povprečno prinašalo cca. 12 MIO EUR/leto. Manever, ki bi zadovoljil zahteve vplivnih kadrov SD od zunaj!

In tako se pišejo zgodbe za javnost o “pobalinu” Zajcu, ki ne spoštuje pravil javnega naročanja, zato se kršijo postopki obravnav vlog Sveta zavoda Pomurskih lekarn na KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) in zato…ostaja Ivan Zajc brez soglasja Mestne občine Murska Sobota k  njegovemu imenovanju. Kako dolgo še? Še nekaj časa, saj je oblast SD razširila svoje lovke povsod, še bolj je okrepila moč v mestnem svetu, še bolj krepi svoj vpliv preko kadriranj v ključnih organih in še bolj daje jasno vedeti, kdo je v mursko soboški občini glavni! In tako, kot je na zadnji seji Pomurskih lekarn zaključil Ðurov:»Bojim se, da ne glasujemo o direktorju, temveč o usodi Pomurskih lekarn«, je pričakovati nadaljevanje organiziranega dela novo sestavljene koalicije pod taktirko ključnih kadrov iz vrst SD!

»Bojim se, da ne glasujemo o direktorju, temveč o usodi Pomurskih lekarn,« tako po glasovanju Srečko Ðurov

Kot kaže, se v Murski Soboti, kjer Pomurske lekarne naredijo daleč največ prometa z zdravili, nadaljuje proces ustanovitve samostojne lekarniške mreže!

J.B.