Pred dvaintridesetimi leti smo se odločili tudi za zamenjavo družbenega reda 

Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju z Območno zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Policijskim veteranskim društvom Sever za Pomurje pripravila slovesnost pred Dnevom samostojnosti in enotnosti, ki je potekala pred obeležjem braniteljem slovenske samostojnosti na Trgu zmage.

Damjan Anželj (foto: M.Z.)

Slavnostni govornik, soboški župan Damjan Anželj, se je v govoru spominjal dogodkov, ko je bil še otrok. 3. decembra je namreč potekal plebiscit, na katerem smo se Slovenci odločili za samostojno državo.

Dejstvo, da je pri večini državljanov bila odločitev za samostojnost povezana z željo po zamenjavi družbenega reda, je žal prevečkrat zamolčano.

(foto: M.Z.)

V 80. letih 20. stoletja je Jugoslavijo zajela gospodarska, družbena in politična kriza. V Sloveniji so se preko gibanj civilne družbe, kulturnih gibanj, kulturne in politične opozicije, krepila prizadevanja po demokratizaciji, samostojni in neodvisni državi. Aprila leta 1990 so potekale prve svobodne demokratične volitve po drugi svetovni vojni, na katerih je zmagala koalicija Demos. Demosova vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta je takratni Slovenski skupščini predlagala sprejem temeljnih zakonov in dokumentov za izvedbo plebiscita o samostojni in neodvisni Sloveniji. Tako je bil sprejet Zakon o plebiscitu za samostojno in neodvisno republiko Slovenijoki je za izvedbo plebiscita določil 23. december 1990.

Na plebiscitu so volivke in volivci odgovorili na vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«. Pravico glasovanja so imele vse osebe, ki so imele v Republiki Sloveniji splošno volilno pravico. Zakon je določil, da bo v primeru sprejetja pozitivne plebiscitne odločitve proces osamosvojitve izpeljan v roku šestih mesecev.

Državljani so se takrat odločili za suvereno, parlamentarno-demokratično, pravno in socialno državo, ki bo spoštovala človekove svoboščine in državljanske pravice, socialno pravičnost in varnost za vse, ekološko odgovornost, delo in podjetništvo.

Plebiscit je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990. Udeležilo se ga je 93,2 % volilnih upravičencev, od katerih je na vprašanje pritrdilno odgovorilo 88,5 % vseh volilnih upravičencev, ki so se udeležili plebiscita (to je 1.289.269 volivcev). Rezultate plebiscita je tedanja Skupščina Republike Slovenije slovesno razglasila na seji dne 26. decembra 1990, ki je bil razglašen za državni praznik kot Dan samostojnosti in enotnosti.

V kulturnem delu programa v Murski Soboti sta nastopila glasbenika Iva Žižek in Domen Baša.

M.Z.