Odlična 5% gospodarska rast v letu 2017!

Vir:Pixabay

UMAR (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj) je pred dnevi v svojem sporočilu za javnost objavil podatke o gospodarski rasti za leto 2017. Le to je “popravil” celo na 5%, kar pomeni, da gre za najvišjo rast v zadnjem desetletju.

Izjemna rast predvsem na račun izvoza!

Povečano povpraševanje na tujih trgih, ugodna struktura izvoza ter v zadnjih letih izboljšana konkurenčnost slovenskih podjetij so pripomogli, da ob koncu leta 2017 beležimo kar 5% gosodarsko rast, kar je za cca. 2.5% več, kot je povprečje v EU. Z oživlanjem gospodarstva v zadnjih letih se je občutno izboljšal tudi indeks zaupanja potrošnikov, kar je pripomoglo k večji potrošnji in investicijam. Enako so se povečale naložbe tudi v podjetjih (oprema in stroji) skupen obseg le teh pa je še vedno dokaj nizek.

Prve težave na trgu delovne sile, rast plač zmerna!

Če je oživljanje gospodarstva v zadnjih letih prispevalo k rasti zaposlenosti, pa so se pojavile tudi prve “vrzeli” ustrezno usposobljenega kadra. Žal še vedno ugotavljamo, da se togi šolski sistem prepočasi (ali sploh ne) odziva na potrebe hitro se spreminjajočega gospodarskega okolja. Če gospodarstvu gre precej bolje, pa plače rastejo precej “previdno, rast pa je nižja kot v predkriznem obdobju.

Sicer pa je k rasti blagovnega izvoza največ prispeval okrepljen izvoz motornih vozil, sledijo pa mu izvoz električnih in drugih naprav ter farmacevstskih proizvodov, so še sporočili v sporočilu za javnost v UMAR-ju.

Uredništvo