Otrok mora čim prej prevzemati odgovornost!

Kaj je prav in kaj je narobe, otrok spoznava tudi ob postavljanju meja in določanju odgovornosti. Že zelo zgodaj (od šestega leta naprej) se morajo “preizkusiti”, da v zameno, da nekaj dobi ali pridobi, tudi kaj da ali posodi. Z nesebičnostjo pridobiva prijatelje, ugled in samozaupanje. Kako naj straši pristopite k zahtevanju odgovornosti pri svojem otroku ob vsakodnevnih “dejavnostih”?

Prijatelj bi rad nekaj dni prespal pri vašem otroku!

Vaš otrok mora imeti uro, ki ste jo dogovorili in mu razložili, zakaj je le ta primerna, da se “spravi” v posteljo. Če zvečer ne bo želel zaspati, saj se s prijateljem želita še pogovarjati, zapuščati spalnico, prihajati do igrač…je prav, da mu takoj naslednji dan obrazložite, da bi moral prevzeti odgovornost za nered, ki sta ga “sprožila” (saj sta o tem govorila – in dogovorila). To bo dobra šola za prihodnjič, saj bo otrok sam ugotovil, v katerega od prijateljev lahko zaupa, da bo z njim sodeloval pri pospravljanju igrač in ostalem “ritmu” oz. pravilih, ki veljajo v njegovem domu, če ne pa preprosto prijatelj(i) ne bo smel prespati pri njem.

Igra na vaškem igrišču oz. druga oblika igre z določenim časom!

Starši se danes lahko veselimo, če otrok del svojega prostega časa želi “prebiti” s svojimi vrstniki na igrišču. Toda, pri tem mora imeti postavljene časovne meje in se le teh mora držati. Če se dogovorjenega časa ne bo držal, pa mora vedeti, kaj ga čaka (katero izmed prepovedi ste dogovorili). Lahko dogovorita prepoved uporabe računalnika ali naslednjega izhoda s prijatelji…Če bo napako ponavljal, mu za nekaj časa celo lahko prepoveste, da bi sam odhajal na igrišče (igral računalnik…), saj preprosto še ni zrel za prevzemanje tega dela odgovornosti!

Opravljanje domače naloge ali branje!

V praksi večinoma otroci opravljajo (ali berejo) domače naloge ob nadzoru staršev. Tako lahko le ti takoj priskočijo na pomoč (usmerjajo otroka), otrok pa pridobiva občutek za red, nalogo opravi kot dnevno prioriteto. Prej ali slej bo prišel dan, ko bo otrok domačo nalogo želel opraviti sam. Prehod starši naredite tako, da dogovorite skupen pregled naloge, zahtevate, da naj bo naloga narejena do določene ure…

Na naštetih primerih je staršem dana usmeritev za vse ostale dejavnosti, kjer otrokom lahko “predamo” priložnost za prevzem nove odgovornosti. Ne pozabite, da se o vsaki novi “stvari” z otrokom prej dobro pogovorite in razčistite: Kaj mu dovoljujete (vožnja v šolo z avtobusom…); Kaj v zameno pričakujete (telefonski klic, sms sporočilo…) in kaj se bo zgodilo, če se dogovorjenega ne bo držal, navaja vir:Roni Jay (10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka).

Uredništvo