Podjetniki, društva, … pozor, FURS dokončno umika portal e-Davki!

Vir:Pixabay

Furs (Finančna uprava Republike Slovenije) poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki. Star portal, ki je zavezancem kot okolje poznan, bo deloval le še do 30. septembra 2018.

Obstoječi portal eDavki v uporabi le še do konca meseca!

Portal, ki je kot računalniško okolje zavezancem poznan, bo v uporabi le še do konca meseca. Trenutno ga uporablja več kot 50.000 fizičnih oseb ter vsi podjetniki in podjetja, ki s Fursom poslujrjo elektronsko na podlagi samega zakona.

Sicer pa iz Furs sporočajo, da prenova poteka v smeri bolj prijaznega okolja za uporabo, ki bo omogočal delo tudi na računalnikih z različnimi operacijskimi sistemi in “sposobnostmi”.

Objavljamo tudi celoten tekst iz spletne strani Furs:

Prenova državnega davčnega portala

Finančna uprava RS se je lotila obsežne prenove eDavkov ( edavki.durs.si). Prenova bo zajemala več faz. Od 8. julija dalje bodo zavezancem na voljo grafično prenovljeni eDavki, pri katerih bo na novo strukturirana vsebina strani. Do informacij bodo zavezanci po novem dostopali preko nove sheme opisa storitev. To pomeni, da bodo imeli na enem mestu opis storitve, ki jih bo vodila do oddaje obrazca. Zaradi tega bomo s spletne strani www.fu.gov.si postopoma umikali obrazce. Tako imenovani zaprti del eDavkov, ki ga povečini uporabljajo podjetniki in podjetja, je zaenkrat deležen grafične prenove.

Uredništvo