Pozor! Lastniki odjavljenih vozil iz prometa po novem morajo plačati dajatev!

Foto:Pixabay
Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17, uvaja dajatev za odjavljena vozila, ki se začne izvajati 1. aprila 2018, finančna obveznost za lastnike pa nastopi od 1. aprila 2019 naprej.
Dajatev v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena!
Dajatev za odjavljeno vozilo bo nastala eno leto od odjave vozila in se plačuje deset let. V kolikor je bilo vozilo odjavljeno 1.4.2018 (s tem datumom je zakon stopil v veljavo), bo prva finančna obveznost za lastnika nastala 1.4.2019. Obveznost plačila dajatve bo doletela vse lastnike osebnih avtomobilov, tovornih vozil in mopedov-trikolo, plačala pa se bo enkrat na leto.
Prenehanje obveznosti plačila dajatve!
V kolikor bo v evidenci registriranih vozil ugotovljeno, da je odjavljeno vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi za varno razgradnjo ali znova registrirano, bo obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo prenehala. Podobno velja tudi v primeru, da lastnik razpolaga s policijskim zapisnikom, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno ali dokazilom, da je vozilo registrirano v drugi državi ali ima lastnik izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.
Z dnem uveljavitve dajatve na odjavljena motorna vozila, to je 1. aprila 2018, se je ukinila tudi obveznost lastnikov odjavljenih vozil glede podaja izjave o lokaciji vozila, ki je določena v 39.členu Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/2017).
Uredništvo