Kaj nam sporoča 2,5 % rast bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2016

V letu 2016 se je “Bruto domači proizvod” (BDP) v Republiki Sloveniji povečal za 2,5 %. Znašal je 39.769 milijonov evrov (vir: SURS). Pomembno je, da poznamo njegov pomen, saj si tako lažje predstavljamo gospodarsko aktivnost znotraj države (razvoj, rast…) Lahko bi rekli, da gre za prepoznavanje “kondicije” ekonomije posamezne države oz. standard življenja njenega prebivalstva.

Po definiciji pomeni BDP vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so v določenem obdobju v državi bili ustvarjeni. Vključuje celotno potrošnjo države, potrošnjo zasebnega sektorja, naložbe oz. investicije in neto izvoz. Njegovo vrednost izračunamo po formuli:

BDP = Z + D + I + NI (IZVOZ-UVOZ)

Pomen črk: Z (zasebni sektor); D (država); I (investicije); NI (neto izvoz)

Rast (stagnacijo ali nazadovanje) izraženo v odstotkih pa izračunamo tako, da razmerje BDP med opazovanima obdobjema izrazimo v odstotkih (*)

* BDP (2016)% = ((BDP (2016)/BDP (2015)) X 100

S poznavanjem in razumevanjem formule za izračun BDP si sedaj lažje predstavljamo, da so glede na leto 2015, v letu 2016 k rasti BDP prispevali:

  1. Povečana domača potrošnja za 2,4%
  2. povečana končna potrošnja (država, gospodinjstva…) za 2,8%
  3. rast investicij v višini 1%,
  4. izvoz v višini 5,9%,
  5. uvoz v višini 6,2%
  6. saldo menjave s tujino 0,3%.

Naj za lažjo predstavo omenimo še, da, je BDP (zadnji uradni podatek za leto 2015) naše sosede Republike Avstrije za kar cca. 2 krat višji. Glede na povprečje držav članic EU je BDP naše države 20% pod povprečjem, BDP Republike Avstrije pa 20% nad povprečjem.

Uredništvo,3.3.2017