Prejšnja predstavnica države je odstopila

Javni socialno varstveni zavoda Dom starejših občanov Ljutomer sestavlja 7 članov sveta zavoda, in sicer 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik delavcev, 1 predstavnik stanovalcev in 1 predstavnik lokalne skupnosti. Mandat sveta zavoda traja 4 leta in začne teči od njegove konstitutivne seje.

Vlada je novembra lani v svet zavoda Doma starejših občanov Ljutomer kot predstavnico ustanovitelja imenovala Anko Fingušt, ki pa je odstopila. Tako je vlada sprejela sklep, da se razreši predstavnico ustanovitelja Anko Fingušt in se kot predstavnika ustanovitelja za preostanek mandata sveta zavoda, to je do 27. 11. 2026 imenuje mag. Marjana Žula.

Marjan Žula je sicer bil dolgoletni ravnatelj Glasbene šole Gornja Radgona, leta 2008 pa je bil imenovan za direktorja Doma starejših občanov Gornja Radgona, ki ga je vodil vse do upokojitve leta 2020. Na zadnjih lokalnih volitvah je sicer neuspešno kot kandidat Gibanja Svoboda kandidiral za župana Gornje Radgone.

M.Z.