SDS absolutna zmagovalka volitev v kar 75 (od 88) volilnih okrajih po Sloveniji!

Vir:volitve.gov.si/dz2018/#/rezultati

Slovenija je za volitve v Državni zbor RS razdeljena na volilne enote. To so območja, na katera je pred volitvami razdeljeno celotno ozemlje, na katerem se izvedejo volitve. Za volitve poslancev v državni zbor se določi deset volilnih enot, v katerih se voli skupno 90 poslancev. Osem volilnih enot se razdeli na 11 volilnih okrajev iz vsake volilne enote pa je izvoljenih 11 poslancev.

Stranka SDS zmagala v kar 75 volilnih okrajih (od 88) zaradi volilnega sistema pa zasedla le 25 poslanskih mest! Toda, sporočilo volivcev jasno!

Slovenija je torej razdeljena na osem volilnih enot in dve posebni volilni enoti, v katerih se voli po en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti (državnozborske volitve). Stranka SDS je zmagala v kar 75 volilnih okrajih (od skupno 88), pripada pa ji le 25 poslanskih sedežev. Iz vsake volilne enote je namreč izvoljenih 11 poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Zmaga s kar 85% glede na volilne okraje pošilja s strani volivcev jasno sporočilo: Želimo vlado pod vodstvom SDS.

Edini volilni okraji, kjer stranki SDS ni uspelo premagati konkurente, so:

  • Koper 1 (zmaga Levice)
  • Piran (zmaga SD)
  • Šiška I, Šiška II, Center, Bežigrad II in Moste Polje II (zmaga Levice)
  • Kamnik, Domžale I, Domžale II ter Zagorje ob Savi (zmaga Liste Marjana Šarca)
  • Laško in Hrastnik (SD)

Slovenci in Slovenke so torej jasno izrazili “zahtevo” po drugačni Republiki Sloveniji in povedali, koga si v bodoče želijo, da vodi Vlado RS. Iz volilnih rezultatov pa se je ponovno izkristaliziralo dejstvo, da obstoječi volilni sistem v Sloveniji ne izraža volje ljudstva. Absolutni zmagovalci nedeljskih volitev tako ostajajo doma.

Je napočil čas za širšo razpravo in spremembo volilnega sistema? Kot vemo, je poskus spremembe volilnega sistema, kjer bi v parlament neposredno volili predstavnike strank “padel” v letu 1996. Takrat so se med referendumskih vprašanjem pojavile kar tri izbire, volilno telo se je zmedlo (namenoma?) in nobena ni dobila potrebne večine.

Uredništvo