Slovenija na dnu “Ekonomske svobode”, vse to zaradi pasivnosti vlade!

Vir:www.vlada.si

S pomočjo indeksa ekonomske svobode za leto 2017 (uporabljeni podatki iz druge polovice leta 2015 in prve polovice leta 2016) lahko Slovenci ugotovimo, kako nas “vidijo” druge strokovne institucije (meritve vsako leto opravi ameriška organizacija Heritage Foundationin)in kje v primerjavi z drugimi državami glede ekonomske svobode “sploh smo”. Indeks meri, do katere stopnje javne politike in institucije države podpirajo ekonomsko svobodo. In rezultat za leto 2017? Katastrofalno 97. mesto, kar pomeni drugo najslabše mesto med članicami EU (slabša le Grčija).

Kaj razkriva indeks ekonomske svobode in zakaj je za razvoj in napredek države tako pomemben?

Zaščita lastninske pravice in svobodna izbira posameznika pri osebnih ekonomskih odločitvah sta eni izmed pomembnejših za razvoj tržnega gospodarska v razvitih pravnih državah. Kako država in njen sistem poskrbita za “nedotakljivost” privatne lastnine preko pravnega sistema in kako “posega” v delovanje gospodarstva, meri ravno indeks ekonomske svobode. Osveščena vladna politika se zaveda, da preko svojega (ne)”zbirokratiziranega” sistema lahko še kako pomaga, da se blaginja države in njenega prebivalstva nenehno izboljšuje. To dokazujejo mnoge države, ki so pred leti bile daleč za RS, danes pa nas prehitevajo tako po levi, kot desni. Izpostavljamo Češko, Poljsko, Slovaško…Žal država RS svojim državljanom ne more biti za zgled, Slovenci si pa sramotnega 97. mesta (mesta na dnu EU držav) sploh ne zaslužimo.

Kaj je v poročilu izpostavljeno kot kritično!

Poročilo, ki je našo državo uvrstilo na dno, vladni politiki očita pomanjkanje strukturnih reform (o pomanjkanju le teh poročamo v mnogih člankih), “zbirokratiziranost institucij”, ki s svojimi postopki zavirajo potencial gospodarskega razvoja, slovensko pravosodje, ki še vedno deluje neučinkovito in z vmešavanjem politike ter razširjeno korupcijo. Izpostavljamo še eno ključnih ugotovitev, ki je pomanjkanje vlaganj v investicije in investicijska vlaganja.

Švica, ki smo jo od nekdaj imeli za zgled (in kamor smo v času osamosvojitve želeli “iti”), je pristala na 4. mestu, da se DA, pa nam je za zgled lahko Estonija. Ta je pristala na odličnem 6. mestu, po zaslugi poenostavljenega davčnega sistema in nizkih davčnih stopenj. Estonija je tudi odprta za tuje investicije in izmenjavi na mednarodnih trgih, vzpostavila pa je neodvisen in učinkovit pravosodni sistem in je ena od najnižje zadolženih.

Uredništvo