Podatki za Pomurje še slabši
V drugem četrtletju tega leta se je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije nadaljeval trend negativnega naravnega prirasta in pozitivnega selitvenega prirasta.

Statistični urad Republike Slovenije je objavil demografske podatke za drugo četrtletje leta 2023.

Skupni prirast je znašal 3.263 prebivalcev. V drugem četrtletju 2023 sta se rodila 4.202 otroka, umrlo pa je 4.998 prebivalcev. Negativna vrednost naravnega prirasta na tisoč prebivalcev na leto je tako ostala nespremenjena: -1,5.

V drugem četrtletju se je v Slovenijo priselilo za sedem odstotkov več prebivalcev, kot v istem obdobju leto prej, odselilo pa se je za štiri odstotke manj prebivalcev. Selitveni prirast tujih državljanov je tako bil pozitiven, selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen. Iz države se je odselilo 315 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanj priselilo. Slovenija torej še naprej beleži trend negativnega naravnega prirasta, skupen prirast pa ohranja le pozitiven selitveni prirast.

Največ priseljencev se je v Slovenijo priselilo predvsem iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Leta 2022 je k pozitivnemu prirastu prispevalo tudi številčnejše priseljevanje iz Ukrajine.

Slovensko povprečje znaša 8,2 živorojenih na tisoč prebivalcev, Pomurska regija pa je leta 2022 beležila 7,7 živorojenih na tisoč prebivalcev, kar pomeni, da je Pomurska regija torej še bolj obremenjena s posledicami negativnega naravnega prirasta.

Bivša Janševa vlada je za namen spodbujanja, koordiniranja in usmerjanja aktivnosti demografskega preporoda ustanovila Urad vlade Republike Slovenije za demografijo. Urad je kot poslanstvo med drugim opredeljeval tudi spodbujanje večje rodnosti, iskanje soglasja relevantnih družbenih deležnikov, krepitev slovenskega jezika, kulture in načina življenja, družbeno in kulturno integracijo tujcev, spodbujanje družinskega življenja, materinstva, očetovstva in ljubezni do življenja.

Golobova vlada je urad takoj po izvolitvi ukinila, negativni učinki ukinitve pa se vse bolj potrjujejo v številkah. Janez Janša se je na odločitev Golobove vlade takrat odzval na Twitterju. Navedel je, da je staranje prebivalstva ob nizkem številu rojstev največja strateška grožnja prihodnosti Slovenije, ukinitev urada za demografijo pa opisal z naslednim stavkom: “Kot da bi tik pred največjo nevarnostjo požarov ukinili gasilce.”

M.Z.