Upokojenci, rabimo vas, pridite delat!

Foto:Pixabay

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že napovedalo umik določila, po katerem so upokojenci, v primeru, da so se vrnili med aktivne prebivalce, izgubili najmanj 25 % in največ 87,5 % pokojnine. Slednji “odgovor” je zagotovo eden izmed ukrepov starajočega se prebivalstva in povečanja števila aktivnega prebivalstva.

Čim prej vstopiti na trg dela in čim pozneje iz njega oditi!

Trenutno se v Republiki Sloveniji (podobno kot v drugih državah članicah EU) že spopadamo s težavo upada deleža najbolj sposobnega prebivalstva, ki bi lahko bilo med aktivnimi zaposlenimi. Gre za prebivalce, stare med 20 in 64 let. Ker ima Slovenija kar nekaj potenciala, da med zaposlenimi zadrži tiste, ki so stari med 55 in 64 leti starosti, je ukrep, ki ga namerava sprožiti ministrstvo smiseln. Med slednjo starostjo je namreč trenutno zaposlenih cca. 40 % prebivalstva, kar je v primerjavi z ostalimi državami EU med najnižjim deležem (podobno Grčija in Hrvaška).

Ob vnovični vključitvi med zaposlene prejemanje celotne pokojnine!

Upokojenci, ki imajo oba izpolnjena pogoja za upokojitev, bodo v primeru, da se ponovno vrnejo med zaposlene, prejemali celotno pokojnino. Gre za t.i. ureditev dvojnega statusa, kar pomeni, da bosta tako delodajalec, kot tudi “vrnjen” upokojen poravnavala enake obveznosti, kot to velja v primeru ostalih zaposlenih (plačevanje prispevkov). Pri tem pa bodo upokojenci v celoti prejemali pokojnino. Danes namreč še vedno določba tretjega odstavka 116. člena ZPIZ-2 določa, da se uživalcu starostne, predčasne in vdovske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost (v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar zavarovanci iz 14. člena ZPIZ-2 najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko in zavarovanci iz 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2  najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa),  izplačuje sorazmerni del pokojnine. Če upokojenec danes dela 10 do 14 ur tedensko, se mu namreč izplača le 75 %, če dela 35 do 39 ur tedensko, pa se mu izplača le 12,5 % pokojnine.

Sicer pa še vedno ostaja določilo, da v kolikor ob nastopu možnosti za upokojitev, zavarovanec ostane še naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se na njegovo zahtevo izplačuje 20 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve.

Oba ukrepa sta zagotovo tista, ki bosta tudi od delodajalcev zahtevala odgovor po drugačni obravnavi starejših zaposlenih in odlično možnost medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja na mlajše zaposlene!

B.P.