Konec tega meseca začetek gradbenih del

Župan Občine Turnišče Borut Horvat in direktor podjetja Nograd d.o.o. Marko Novak, sta minuli konec tedna podpisala izvajalsko pogodbo za 3. fazo izgradnje pločnika v Nedelici ob lokalni cesti ter za drugi del asfaltiranja dvorišča pri Osnovni šoli Turnišče.

Začetek del za izgradnjo pločnika v Nedelici je predviden ob koncu meseca marca, začetek del za asfaltiranje dvorišča pri Osnovni šoli Turnišče pa je predviden za čas poletnih šolskih počitnic, torej po 25. juniju.

M.Z.