»Za ogrevanje podjetju Komunala iz Murske Sobote plačujemo preveč« – DRUGI DEL

Foto:Pomurske-novice

Kako se bo odvil gordijski vozel glede nezadovoljstva stanovalcev iz Stare ulice 9, ki že vse od leta 2014 dokazujejo, da za stroške ogrevanja plačujejo preveč? V enem izmed naših prispevkov »Za ogrevanje podjetju Komunala iz Murske Sobote plačujemo preveč« – PRVI DEL smo pisali, da so se stanovalci na podlagi pridobljenega mnenja odvetnice mag. Vlaste Horvat (slednjega je naročil Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota) in zadnjega skupnega sestanka s predstavniki podjetja Komunala in Stanovanjskega sklada MOMS odločili, da postopek sprožijo na pristojnem inšpektoratu.

Spomnimo, da je za stanovalce sporno predvsem plačevanje dela stroškov, ki spadajo med t.i. fiksne stroške, katere pa jim Komunala do danes ni uspela ne razčleniti, ne pojasniti. V dokumentu jih Komunala imenuje »Stroški upravljanja« in znašajo nekaj čez 6.000 EUR. V pridobljenem mnenju, ki ga je naročil Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota je odvetnica mag. Vlasta Horvat zapisala, da stroški računovodskih in pravnih storitev ne spadajo med stroške, ki bi jih bili stanovalci dolžni plačati, saj v najemni pogodbi delež, ki bi »spadal« k ogrevanju ni nikjer opredeljen. Po njenem mnenju tako prihaja do dvakratnega plačila, enkrat s strani Stanovanjskega sklada in enkrat s strani stanovalcev.

»Dovolj nam je«, so menili stanovalci in se obrnili (preberi prijavili) na stanovanjsko inšpekcijo!”

Prijavo so stanovalci sprožili 14.12.2018 preko enotnega obrazca ministrstva in ga naslovili na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 058, 1000 Ljubljana. V prijavi so temeljito obrazložili domnevne kršitve podjetja Komunala, predvsem pa opozorili na nepojasnjeno zaračunavanje dela stroškov iz t.i. postavke »Fiksni stroški«. V zaključku dopisa so inšpektorat »pozvali«, da v primeru, da jim ne pojasnijo pravnih podlag za takšno ravnanje podjetja Komunala, da: »Od vas  zahtevamo sprožitev postopkov proti Komunali d. o. o. Javnemu podjetju Murska Sobota zaradi kršenja zakonov in pravilnikov.«

Predstavnik stanovalcev (ime hranimo v uredništvo) je odgovor prejel 19.12.2018, toda na njegovo presenečenje se je podpisana uradna oseba do njegove prijave opredelila kot nepristojna. Toda, ker gre za uradni postopek oz. obravnavo prejete vloge, bi uradna oseba, ki je pritožniku odgovorila morala ravnati v skladu z ZUP  (Zakon o upravnem postopku).

Uradna oseba, ki je predstavniku stanovalcev odgovorila na prijavo, bi bila dožna ravnati v skladu z ZUP (Zakon o upravnem postopku)!

Uradna oseba, ki se je podpisala v odgovoru predstavniku stanovalcev in se opredelila kot nepristojna, pa je kršila določilo (5) odstavka 65. člena ZUP. Ta organu jasno nalaga, da: »Če dobi organ po pošti, brzojavno ali po elektronski poti vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, pa ni nobenega dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti, jo pošlje brez odlašanja pristojnemu organu oziroma sodišču in to sporoči stranki. Če organ, ki je dobil vlogo, ne more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, izda brez odlašanja sklep, s katerim zavrže vlogo zaradi nepristojnosti, in ga takoj pošlje stranki.«

Za pojasnilo, zakaj se je uradna oseba na Inšpektoratu za okolje in prostor (ki spada pod Ministrstvo za okolje in prostor RS) opredelila kot nepristojna in zakaj je ravnala v nasprotju z ZUP, bomo službo za odnose z javnostmi organa zaprosili že jutri.

Sicer pa »opeharjeni« stanovalci Stare ulice 9 niso ostali le pri eni prijavi ampak so se s prijavo obrnili še na policijo PU Murska Sobota. Zoper odgovorni osebi iz Komunale in Stanovanjskega sklada MOMS ter nekaj strokovnih sodelavcev so podali kazensko ovadbo suma goljufije. Kako se je končala preiskava in kako se je odločilo tožilstvo, pa v naslednjem prispevku »Za ogrevanje podjetju Komunala iz Murske Sobote plačujemo preveč« – TRETJI DEL

Uredništvo