Za zapornika štirikrat več denarja, kot za starostnika v domu za starejše!

Foto:Pixabay

Valerija Lekič Poljšak ima kar 32 let delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe, zato je še kako kompetentna, da kot direktorica Doma starejših občanov Črnomelj izrazi svoje poglede na današnje težave starostnikov, ki bi jim aktualna vlada morala zagotoviti bolj dostojno življenje. Je predsednica strokovnega sveta pri Socialni zbornici Slovenije in predsednica skupščine Skupnosti slovenskih zavodov, odmeva pa njena primerjava med stroškom dnevne oskrbe zapornika in dnevno oskrbo starostnika. Razlika je kar štirikratnik na račun zapornika.

Za zapornika 79,52 EUR, za starostnika v domu za starejše pa 20,90 EUR, pri koncesionarjih pa 33,74 EUR

Kot kaže, se naša država še ni zavedla pomena starajoče se družbe in ji posledično zato tudi ne posveča dovolj pozornosti. Eden izmed podatkov, ki temu samo potrjuje, je razlika med dnevnim stroškom bivanja zapornika v primerjavi z dnevnim stroškom oskrbe starostnika v domu za starejše. Kako je mogoče, da “spregledamo” strošek v zaporih, ki nanese kar 79,52 EUR/dan oz. slabih 2.400 EUR/mesec? Po podatkih, ki jih je v aprilu 2018 posredoval generalni direktor Jože Podržaj, odpade kar 50 evrov na plače zaposlenih, 15,26 evra na materialne stroške, 2,79 evra za hrano, 6,58 evra za investicijska vzdrževanja in investicije, 6,35 evra za zdravstveno zavarovanje in 1,05 evra za zaposlovanje zaprtih oseb.

Za stroške zapornikov slabih 40 MIO EUR, denar zagotovi proračun RS

Vse stroške za “namestitev” zapornikov plača državni proračun. Tako pa ni v primeru oskrbe starostnika v domovih za starejše. Slednje krije kar starostnik, zaradi vse nižjih pokojnin in višjih stroškov domske oskrbe pa imamo vse več primerov, da razliko do polne cene v skladu s 100. členom zakona o socialnem varstvu plačujejo otroci oz. občina (ta plačilo pogojuje s prepovedjo odtujitve in bremenitve nepremičnine) v primeru, da tudi otrokom ne ostane dovolj sredstev za plačilo obveznosti do polne cene domske oskrbe. Zato se seveda Valerija Lekič Poljšak opravičeno sprašuje ali naši družbi sivi lasje, gube, bolezen, sploh pa starost niso v modi!

Ali naši družbi sivi lasje, gube, bolezen, sploh pa starost niso v modi

Uredništvo