Robert Golob sledi evropskim smernicam za uničevanje slovenskega kmetijstva

Evropska Komisija je junija lani objavila nov zakonodajni predlog o zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Predlog preoblikuje obstoječa pravila o trajnostni uporabi FFS in jih usklajuje z ambicijami, določenimi v evropskem zelenem dogovoru ter strategiji o biotski raznovrstnosti in strategiji »od vil do vilic«. Glavni predlagani ukrepi v uredbi EU so: prepoved rabe vseh FFS na občutljivih območjih; pravno zavezujoči cilj na ravni EU za 50 odstotkov zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih FFS ter uporabe bolj nevarnih FFS do leta 2030 ter zahteva po obveznem izvajanju integriranega varstva rastlin ter vzpostavitvi elektronskega registra uporabe ukrepov integriranega varstva rastlin in uporabe FFS.

Kmetijska stroka je enotna, da je prepoved uporabe vseh FFS na ekološko občutljivih območjih, kot izhaja iz predloga, kar v Sloveniji zajame 41 % njiv oz. 40 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi, nesprejemljiva.

vir: EPP

Evropski poslanci imajo od junija lani v rokah predlog uredbe, ki predvideva 59% znižanje prodaje pesticidov v Sloveniji ter popolno prepoved uporabe FFS na vodovarstvenih območjih in območjih Nature 2000. Slovenija se uvršča med države, kjer je predvideno znižanje pesticidov najvišje, celo višje od npr. Bolgarije, Madžarske. Slovenija ima namreč glede na kmetijske površine, sorazmerno veliko število sadovnjakov, vinogradov oz. tajnih nasadov, kjer je poraba FFS višja.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je za časnik Štajerski dejal, da predloga uredbe absolutno ne podpira in bi glasoval proti, saj bi uredba imela katastrofalne posledice na slovensko kmetijstvo in potrošnike. Povzročila bi zmanjšanje kmetijske proizvodnje ter s tem ogrozila prehransko varnost in povečala odvisnost od uvoza hrane.

Franc Breznik (SDS) in Vida Čadonič Špelič (NSI) sta glede predloga uredbe EU sklicala skupno nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Odbora za zadeve Evropske unije. Breznik je poudaril, da absolutno pozdravlja trend omejitve rabe pesticidov in da je Slovenija je v preteklosti že močno omejila uporabo teh sredstev, a da bi bilo pri ukrepih potrebno upoštevati specifike posameznih držav.

Slovenija ima zaradi omejenih naravnih danosti in strukture kmetijstva določene posebnosti, saj je 75% kmetijskih površin na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Po njegovi oceni je zmanjšanje porabe pesticidov za več kot 50% neizvedljivo, saj bo tako ogrožena prehranska varnost Evrope in Slovenije. Po strokovnih ocenah bo pri žitih pridelek manjši za približno 40%, pri oljnicah za 50%, pri sadju in zelenjavi, kjer imamo že danes slabo samooskrbo v višini 40%, bo dodatno za zmanjšanje 30%.

Evropa na področju prehranske varnosti ne bi smela narediti podobnih napak, kot jih je storila na področju energetske varnosti, kjer se je spravila v odvisen položaj.

Tudi poslanec Andrej Kosi (SDS) je mnenja, da so taki ukrepi protislovni, saj na eni strani politika poziva k domači pridelavi in oskrbi javnih zavodov z domačo hrano, po drugi strani pa s sprejemom takšnih uredb to uničuje. Tudi številni domači kmetje in strokovnjaki uredbo EU ocenjujejo za škodljivo slovenskemu kmetijstvu. Na podlagi uredbe bi se močno povečal uvoz živil, pridelanih po veliko nižjih standardih od evropskih.

Uredba je po vsej verjetnosti produkt lobijev, ki uvažajo hrano iz drugih celin, v evropskih institucijah pa narekujejo ukrepe, ki koristijo predvsem njihovim osebnim interesom. Zaskrbljenost so izrazile tudi Avstrija, Bolgarija, Estonija, Finska, Madžarska, Poljska in Italija, ki nasprotujejo takšni kmetijski politiki. Pravijo, da bo takšna uredba uničila stari kontinet, kmetovanje in poljedelstvo, kot ga poznamo.

Spomniti je potrebno, da je vlada Roberta Goloba pred kratkim v parlament poslala zakon o umeščanju OVE (obnovljivi viri energije) tudi na kmetijske površine, pri čemer očitno teži k pokrivanju kmetijskih površin s paneli za pridobivanje sončne energije in s tem bogatenju elektrooligarhov na račun slovenskega kmeta.

Koalicijski poslanci stran Gibanje Svoboda, SD in Levica so predlog, da proti sprejetju Uredbe in uničevanju slovenskega kmeta seveda zavrnili in s tem dejavno prispevali k uničevanju slovenskega kmetijstva.

Zdaj gre zares tudi v Sloveniji

Proti evropski kmetijski politiki bodo ta petek protestirali tudi slovenski kmetje, ki bodo med 18:30 in 19:00 uro traktorje postavili na avtocestne nadvoze po celi Sloveniji.

M.Z.