V dogovoru med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila ustanovljena delovna skupina »Gozd – les«, ki združuje vidne predstavnike in deležnike gozdno-lesnega sektorja, njena glavna naloga pa je oblikovanje predlogov ukrepov za krepitev gozdno-lesne verige.

 

V delovno skupino so imenovani tako predstavniki določenih ministrstev, združenj in zbornic, strokovnjaki iz raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij kot tudi drugi deležniki iz gozdno-lesnega sektorja. Na ustanovni seji so člani že identificirali nekatere izzive, s katerimi se soočajo različni členi gozdno-lesne verige, ter podali nekaj predlogov rešitev, ki pa bodo v prihodnje še bolj razdelani.

Nas bo jeseni zeblo?

Delovna skupina »Gozd-les« je v preteklosti, sicer v drugačni sestavi, s svojim delovanjem že pomembno prispevala k razvoju in krepitvi gozdno-lesne verige ter povečanju domače predelave lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Delovna skupina naj bi po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrtstvu, pristojnem za les, Dejana Židana z definiranjem ukrepov izboljšala konkurenčnost lesnopredelovalne industrije ter povečala dodano vrednost v tej panogi.

Lendavski župan Janez Magyar (foto: T.G.)

Poslanec Slovenske demokratske stranke Janez Magyar je konec julija ministrico Ireno Šinko pozval k ukrepanju, saj na trgu primanjkuje lesa za ogrevanje. Po slabih dveh mesecih žal nobenih ukrepov glede taga še ni na vidiku. So ustanovili delovno skupino, da pridobijo čas? Kurilna sezona se je že začela, cene energentov so obupne. Tisti, ki so zaradi cene električne energije, plina in kurilnega olja prešli na ogrevanje z lesom, pa po večini imajo zalogo le še za to zimo. Ker si vsak kmet drva pripravlja za dve kurilni sezoni naprej, je skrb povsem na mestu. Magyar do sedaj na svoj dopis ministrici še ni prejel odgovora. Upada cen energentov ni mogoče pričakovati. Dejstvo je, da vlada situaciji ni kos, zato je ustanovila delovno skupino. Bodo povabljeni strokovnjaki uspeli pripraviti podlago, da bo vlada vsebino uspela razumeti in ukrepati?

M.Z.