Občina Kobilje v nedeljo 30. januarja 2022 “po” dva občinska svetnika

Foto: fb_Kobilje

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je Občina Kobilje objavila število volilnih upravičencev v Občini Kobilje. To je 463 volilnih upravičencev.

“Občina Kobilje je 24. novembra 2021 razpisala nadomestne volitve dveh članov občinskega sveta. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 26. november 2021, volitve pa bodo v nedeljo, 30. januarja 2022.”

Foto: Zajem zaslona

Uredništvo