Vlada je podaljšala uredbi za določitev zneska trošarine za energente in določitev zneska trošarine za električno energijo do 31. julija

Vlada je na današnji seji sprejela odločitev o podaljšanju uredb o določitvi zneska trošarin za energente in določitvi zneska trošarin za električno energijo. Naslednje tri mesece ostajajo trenutno veljavne trošarine, ki znašajo za bencine 0,359 evra za liter, za dizel 0,330 evra za liter, za kurilno olje 0,07875 evra za liter in za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,855 evra za megavatno uro.

Uredbe o najvišji prodajni ceni pogonskih goriv, ki se izteče 30. aprila naj bi podaljšali v naslednjih dneh, še pred njenim iztekom. Najvišja maloprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi po tej uredbi lahko znaša 1,503 evra za liter, za liter dizla pa 1,541 evra. Najvišja dovoljena veleprodajna cena z davkom na dodano vrednost za motorni bencin NMB-95 lahko znaša 1,483 evra na liter, za dizel pa 1,521 evra na liter.

M. Z.